Home Kodeks Szkoły Bez Przemocy
Kodeks Szkoły Bez Przemocy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Małgorzata Kwiecińska   
Sobota, 09 maja 2009 21:07


 


   
     Kodeks  Szkoły Bez Przemocy


1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.


8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.


9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.


10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.


Dla rodzica


DROGI RODZICU!


   Gdy dowiadujesz się, że Twoje dziecko jest prześladowane w szkole, przeżywasz szok i nie wiesz, co z tym faktem zrobić. Jest Ci trudno w to uwierzyć. Wydaje Ci się, że to Twoja wina i czujesz złość. Pamiętaj jednak, że Twoje dziecko przeżywa to samo i to Ty musisz mu pomóc.
  Niektóre dzieci ukrywają swój problem. To nie oznacza, że nie mają do Ciebie zaufania - być może nie chcą Cię zmartwić, albo wstydzą się, że nie potrafią sobie same poradzić i wina tkwi w nich samych. Takie dziecko najczęściej nie lubi szkoły. Rano przed wyjściem skarży się na bóle głowy, gardła, brzucha, na gorączkę. Jeśli zauważysz takie objawy u swojego dziecka, zastanów się, czy powodem nie jest prześladowanie w szkole. Jest wiele sygnałów, które świadczą o tym, że Twoje dziecko może być ofiarą przemocy szkolnej. Obserwuj zachowania dziecka i zawsze reaguj, gdy Twoje dziecko:
• nie chce wychodzić z domu albo wychodzi bardzo późno lub bardzo wcześnie
• wraca ze szkoły później, okrężną drogą
• wraca po lekcjach ze zranieniami i siniakami
• ma podarte ubranie
• znajdujesz zniszczone podręczniki i przybory szkolne
• prosi Cię o ponowne kupienie "zgubionych" (zabranych lub ukradzionych) przedmiotów
• często "gubi" pieniądze i prosi o drobne na "składkę"
• nie chce brać do szkoły drugiego śniadania albo bierze dużo więcej niż zwykle
• prosi o "załatwienie" zwolnienia z WF
• kłóci się ze swoimi przyjaciółmi
• jest ciche, izoluje się
• jest agresywne w stosunku do innych domowników, np. rodzeństwa
• ma gorsze wyniki w nauce
• opuszcza pojedyncze lekcje lub wagaruje
• ma problem ze snem lub senne koszmary, płacze w nocy
Jeśli zauważysz u dziecka wyżej wymienione zachowania, porozmawiaj z nim. Zadaj kilka prostych pytań:
• Co robiło dzisiaj w szkole?
• Co robiło podczas długiej przerwy?
• Czy robiło coś, co mu się szczególnie podobało?
• Czy robiło coś, co mu się nie podobało?
• Czy jest jakaś lekcja, której nie lubi?
• Czy jest ktoś w szkole, kogo nie lubi i dlaczego?
• Czy czeka, aby iść jutro do szkoły?


Co robić?


   Najgorsze co możesz zrobić, to zareagować zbyt ostro. Mimo odczuwanej złości staraj się nie zachować agresywnie, nie rozwiązuj sprawy sam np. wymierzając karę sprawcy. Postaraj się nie obwiniać szkoły i nauczycieli. Pamiętaj, że jeśli nie wiedziałeś o prześladowaniu swojego dziecka, szkoła może również nie zdawać sobie z tego sprawy. Poinformuj wychowawcę - to on powinien pokierować dalej sprawą. Możesz także zwrócić się do pedagoga szkolnego.
   Jeśli w szkole poinformowano Cię wcześniej, jakie są zasady współpracy z rodzicami w podobnych sytuacjach, postępuj zgodnie z nimi.
Wobec swojego dziecka staraj się zachować tak, aby mu pomóc. Nie obwiniaj go, niezależnie od tego, jak radziło sobie z prześladowaniem. Nie miej do niego pretensji, jeśli nie powiedziało Ci, że jest ofiarą przemocy. Zachęć, aby opowiedziało Ci o wszystkim - pomoże mu to poradzić sobie z napięciem i odreagować trudne emocje. Zapewnij, że zrobisz wszystko, aby mu pomóc i nie dopuścisz do podobnych sytuacji w przyszłości.
 

Dla rodziców


Rodzicu, przeczytaj sam.


1. Dieter Krowatschek
JAK SOBIE PORADZIĆ Z AGRESJĄ U DZIECI. PORADNIK DLA RODZICÓW
WAM 2005
Wśród negatywnych emocji, z którymi styka się u dziecka rodzic, jest złość. Autor książki wyjaśnia mechanizmy jej powstawania. Przedstawia przykłady i najczęstsze formy agresywnych zachowań oraz wyjaśnia ich przyczyny Podaje wskazówki jak reagować w trudnych sytuacjach.. Proponuje różnorodne metody pozwalające na doraźne radzenia sobie z dziecięcą i młodzieńczą agresją.
Bernard Golden


2. ZDROWY GNIEW
Świat Książki 2004
Gniew jest naturalną emocją, którą przeżywa każdy człowiek. Proponowany poradnik dla rodziców, pomaga zrozumieć, że gniew jest nie tylko zjawiskiem normalnym, lecz może mieć także istotne znaczenie dla zdrowego rozwoju dziecka.


3. Campbell Ross, Suggs Rob
JAK NAPRAWDĘ KOCHAĆ PEŁNE GNIEWU DZIECKO
Złość jest integralną częścią osobowości człowieka. Istotne jest jednak umiejętne panowanie nad nią, wykorzystywanie jej dla konstruktywnych celów. Dwa najwspanialsze błogosławieństwa, jakimi możemy obdarować nasze dzieci, to bezwarunkowa miłość i sztuka dojrzałego wyrażania gniewu wraz z umiejętnością panowania nad nim. Ta książka jest przeznaczona dla rodziców, którym zależy na osiągnięciu tego celu.


4. Arnd Stein
KIEDY DZIECI SĄ AGRESYWNE
Poradnik dla rodziców i wychowawców
JEDNOŚĆ - Kielce 2003
Postawy rodzicielskie i styl wychowawczy ma istotny wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Proponowana książka pozwala rodzicowi zdiagnozować własne preferencje w tym zakresie. Opisuje również różnorodne przejawy dziecięcej agresji a także sposoby radzenia sobie z nimi. Daje wskazówki, które pozwalają na uniknięcie rodzinnych konfliktów.
Joachim Rumpf


5. KRZYCZEĆ, BIĆ, NISZCZYĆ
Agresja u dzieci w wieku do lat 13
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne - Gdańsk 2003
Nie każde zachowanie agresywne jest przemocą. Gdzie leży granica pomiędzy nimi i wśród najmłodszych to poważny problem, którego nie wolno bagatelizować jak radzić sobie z przejawami dziecięcej złości czytelnik dowiaduje się z omawianej pozycji. Poznaje proste i wypróbowane nie inwazyjne metody pozwalające na radzenie sobie z tym problemem.
Sarah Lawson


6. JAK POMÓC ZASTRASZONEMU DZIECKU
Poradnik dla rodziców i wychowawców
JEDNOŚĆ 2006


Przemoc, nie wolno pozostawić dzieci bez pomocy! One tak jak dorośli ulegają negatywnym emocjom, bardzo często nawet ich nie rozumiejąc. Od ich opiekunów, rodziców i wychowawców zależy, w jaki sposób poradzą sobie z doświadczaną przemocą i z tą, którą same inicjują.
Autorka uświadamia czym jest agresja, kim jest agresor, a kim ofiara, jakie czynniki kształtują obie postawy oraz jak można skutecznie z nimi walczyć, by agresja i przemoc nie miały nad młodymi ludźmi władzy.


Rodzicu, przeczytaj razem ze swoim dzieckiem


1. Reider Katja
NIE KŁÓĆMY SIĘ JUŻ!
Opowiadania, które pomogą pogodzić się dzieciom
Jedność 2005
Wychowanie to także nauka ról społecznych. Jedną z nich jest bycie kolegą, koleżanką. Przy zawiązywaniu przyjaźni pojawiają się sytuacje konfliktowe prowadzące do sprzeczek. Jak je w prosty sposób rozwiązywać wskazują opowiadania zawarte w tej książeczce.


2. Christine Adams, Robert J. Butch
ŚWIETNY ZE MNIE DZIECIAK!
O poczuciu własnej wartości
Edycja Św. Pawła 2003
Poczucie własnej wartości jest podstawą prawidłowego rozwoju osobowości dziecka. Jej rozwijanie wymaga jednak mądrego wsparcia ze strony dorosłego. Proponowana pozycja w ciepły i przyjazny sposób wzmacnia w dziecku pozytywne wartości. Jest wspaniałą propozycją do wspólnej lektury pogłębiającej więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem.


3. Michaelene Mundy
SZKOŁA MOŻE BYĆ FAJNA!
Edycja Św. Pawła 2003
Szkoła to podstawowe środowisko mające wpływ na zachowanie dziecka. Od relacji jakie nawiązuje w niej, zależy nie tylko jego samopoczucie oraz poziom osiągnięć edukacyjnych ale także rozwój jego osobowości i wrażliwości. Autorka daje młodemu czytelnikowi praktyczne wskazówki pozwalające rozwiązać szkolne problemy. Uczy młodego czytelnika jak w nieinwazyjny sposób radzić sobie z trudnościami wynikającymi z wchodzenia w dorosłe życie. Promuje wizerunek szkoły jako miejsca przyjaznego dla dziecka.


4. Michaelene Mundy
KAŻDY CZASEM WPADA W GNIEW
Edycja Św. Pawła 2004
Gniew jest jedną z emocji, która niezależnie od woli pojawia się w naszym życiu. Proponowana książka w przyjazny sposób uczy młodego czytelnika jak pozytywnie i spokojnie radzić sobie z negatywnymi emocjami.


5. Erika Meyer-Glitza
KIEDY PANI ZŁOŚĆ PRZYCHODZI Z WIZYTĄ
Terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci
JEDNOŚĆ - Kielce 2004
Niejednokrotnie wybuchy złości, ataki buntu i niszczenia wszystkiego wokół siebie są wynikiem frustracji i braku umiejętności komunikowania się. Opowiadania zawarte w książce są próbą przeobrażenia wewnętrznej agresji w cenną energię życiową.


6. dr Kathleen G. Nadeau, dr Hellen B. Dixon
NAUCZ SIĘ OPANOWANIA I KONCENTRACJI
Poradnik dla dzieci z ADHD i ich rodziców, wychowawców i pedagogów.
Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE
Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006
Często przyczyną zachowań agresywnych są różne zaburzenia. Jednym z nich jest ADHD. Proponowana książka jest wyjątkowa, ponieważ skoncentruje się na dziecku i napisana jest z jego perspektywy widzenia świata i myślenia o nim.
Książka dostarcza praktycznych rozwiązań, możliwych do wykorzystania w życiu rodzinnym i w warunkach szkolnych, bez nakładów finansowych.


7. dr Gary Fisher , Rhoda Cummings
PRZEWODNIK PRZETRWANIA
Możesz być zwycięzcą
Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE
Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006
Pozycja w przygotowaniu- przewidywany termin wydania : październik 2006
Jest to książka skierowana do dzieci mających trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, itd.). W prosty, ciepły, a zarazem fachowy sposób odpowiada na szereg pytań dotyczących problemów z nauką. Jednocześnie dostarcza całej palety praktycznych wskazówek, jak radzić sobie z kłopotami tak w szkole, jak i w domu. I najważniejsze: inspiruje dzieci do pracy nad sobą oraz utwierdza w przekonaniu, że wszystkie dzieci mogą osiągać wspaniałe wyniki!


8. dr Gary Fisher , Rhoda Cummings
SZKOLNY PRZEWODNIK PRZETRWANIA
Jak dzieci z trudnościami w nauce mogą uczyć się łatwiej i przyjemniej
Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE
Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006
Pozycja w przygotowaniu- przewidywany termin wydania : październik 2006
Kontynuacja Przewodnika przetrwania. Narzędziem niezbędnym do dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, w którym można spotkać się z brutalnością i przemocą jest pozytywna samoocena- najważniejsza umiejętność psychologiczna. Powyższa propozycja to istna kopalnia wskazówek i pomysłów dla dzieci mających trudności w nauce. Radzi, jak uczniowie powinni organizować sobie naukę, jak łatwiej i przyjemniej się uczyć, przedstawia różne strategie przyswajania wiedzy.


9. dr Gershen Kaufman, dr Lev Raphael, Pamela Espeland
POZNAJ SAM SIEBIE - BĄDŹ SOBĄ
Jak kształtować silną osobowość i pozytywną samoocenę u dzieci.
Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE
Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006
Wydanie I
Książka pomaga kształtować pozytywną samoocenę, uczy asertywności, pozwala odkrywać swoje talenty. W prostych słowach i przykładach wziętych z życia uczy jak bronić się przed agresją innych, jak radzić sobie z trudnymi wyzwaniami w życiu.


10. Rachel Rashkin
POCZUJ SIĘ LEPIEJ
Spokojnie, to tylko terapia.
Seria: TA KSIĄŻKA CIĘ ROZUMIE
Wydawnictwo Euro-Edukacja, Warszawa 2006
Poczuj się lepiej - Spokojnie, to tylko terapia ujawnia co jest sensem terapii, kim jest terapeuta, co dzieje się podczas sesji terapeutycznej. Książka przeznaczona dla dzieci, rodziców i pedagogów. Książka napisana jest w formie pamiętnika 12-letniej dziewczynki prowadzonego w trakcie roku, który rozpoczął się smutno, źle, a kończy się z pomocą terapii powrotem uśmiechu i zadowolenia.
autor opracowania: Jagna Niepokólczycka-Gac, pedagog, CMPPP

 

Zmieniony ( Poniedziałek, 11 maja 2009 12:34 )
 

B.Śnieżek