Home Historia szkoły
Historia szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Śnieżek   
Wtorek, 25 listopada 2008 18:02
      10 stycznia 1995 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły na osiedlu 1000-lecia, którego zadaniem było udzielanie pomocy w realizacji inwestycji. W IV kwartale 1995r. rozpoczęto budowę budynku naszej szkoły i sali gimnastycznej. 21 września 1996 roku nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod nową szkołę oraz "kamienia" z ewangelicznej Góry Przemienienia podarowanego przez ks. Mariana Balickiego, jako symbolu oczekiwań od tej nowej szkoły.
      We wrześniu 1999 roku przekazano do użytku 16 sal dydaktycznych, bibliotekę i świetlicę. Pozostała do wykończenia jeszcze 1/3 budynku i budowa sali gimnastycznej (były tylko jej fundamenty).
1 września 1999 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Publicznej Szkoły Podstawowej 5 w Nisku. Dyrektorem szkoły została mgr Danuta Gorczyca. (więcej>>)
 W nowej szkole rozpoczęło naukę 616 dzieci z klas I-IV. Nauka prowadzona była na dwie zmiany.
    Funkcję wicedyrektora szkoły zaczęły pełnić:  mgr Barbara Byramgr Anna Pracoń
    W dniach 11 i 12 października 1999 roku odbyło się pierwsze w tej szkole "Pasowanie na ucznia klasy pierwszej". (więcej>>)
    Przez cały okres budowy szkoły miasto i jego mieszkańcy mogli liczyć na pomoc Małoletniaków. Dlatego społeczność niżańska uznała, że Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 będzie nosić imię Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich. W ten sposób upamiętnione zostało historyczne znaczenie Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich Nr 3 działającej w Nisku w latach 1932-1939.
    6 maja 2000 r. odbyła się uroczystość nadania  szkole podstawowej  imienia "Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich" (więcej>>).  W tym czasie trwały jeszcze prace budowlane na terenie przyszłego gimnazjum.
     1 września 2000 r. odbyła się pierwsza Inauguracja noweg roku szkolnego 2000/2001 Gimnazjum Nr 2 w nowym gmachu przy ul. Tysiąclecia. (więcej>>)
    Gimnazjum powstało w 1999 roku. Początkowo 140 gimnazjalistów korzystało z gościnności Szkoły Podstawowej Nr 1 i uczyło się jak dawniej w budynku przy ul. Słowackiego 1. Dyrektorem Gimnazjum Nr 2 była od 1999 r. do grudnia 2000r. mgr Anna Świdzińska.
    Od 15 grudnia 2000 r. do 1 września 2003 r. funkcję dyrektora gimnazjum pełniła mgr Małgorzata Samek. Od 1 września 2001 roku do  1 września 2003 roku z-cą dyrektora była  mgr Anna Lesiczka.
    8 czerwca 2001 roku obchodziliśmy I rocznicę nadania imienia szkole podstawowej. Gośćmi honorowymi byli absolwenci Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich, przedstawiciele Kuratorium, władz miejskich i Jednostki Wojskowej w Nisku. Wszystkich zgromadzonych powitała pani dyrektor Danuta Gorczyca.  
    Uczniowie pod kierunkiem p. B. Byry i p. G. Sobczak przedstawili piękny program poetycko - muzyczny "Ojczyzno ma".
    Końcem 2001 roku wybudowano salę gimnastyczną w stanie surowym, zamkniętym. Z roku na rok w naszej szkole zaczęło się robić coraz ciaśniej. Nauka odbywała się na 3 zmiany - od 7:30 do 17:55.
1 września 2003 roku PSP Nr 5 i Gimnazjum Nr2 połączone zostało w Zespół Szkół Nr2 w Nisku.
    Dyrektorem szkoły został mgr Tadeusz Frączek, funkcję zastępcy powierzył mgr Danucie Gorczycy (PSP Nr 5) i mgr Grażynie Sobczak (Gimnazjum Nr 2).
17. 06. 2004 roku nasza szkoła otrzymała od Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej (OFEK) pracownię komputerową dla szkoły podstawowej (s.21-PSP5).   
    Od września 2004 roku funkcję wicedyrektora (PSP Nr 5) pełni  mgr Janusz Bis. Oto nasza dyrekcja  
Liczba oddziałów w szkole maleje. Są tylko 3 klasy pierwsze. W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole jest oddział przedszkolny kl.0a i 0b.
10 lutego 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej(s.40) otrzymanej w ramach projektu "Internet w szkołach- Projekt Prezydenta RP" (więcej>>)
13 maja 2005 roku obchodziliśmy V rocznicę nadania imienia szkole. (więcej>>)  
W tym roku uczeń naszej szkoły Maciej Piotrowski został "Najlepszym Absolwentem Gimnazjum z Gminy i Miasta Nisko" w roku szk. 2006/2007. (więcej>>)
    18 czerwca 2007 roku i 17 czerwca 2008 roku otrzymaliśmy nowe pracownie komputerowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla szkoły gimnazjalnej (s.31-gimnazjum) oraz (s.22G- gimnazjum).
    Nasza szkoła jest wyposażona ponadto w dwa Internetowe Centra Multimedialne (ICM), znajdujące się w bibliotekach szkolnych.
28 lutego 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie "Izby Regionalnej" (więcej>>).
   W roku szk. 2007/2008 uczyło się w szkole podstawowej 370 uczniów a w gimnazjum 319. W tym roku  6 czerwca 2008r. obchodziliśmy VIII rocznicę nadania imienia szkole (więcej>>)
    6 czerwca 2008 roku odbyło się przy naszej szkole otwarcie boiska wielofunkcyjnego w ramach akcji "Blisko Boisko" (więcej>>). 
Patryk Wrażeń został "Najlepszym Absolwentem Gimnazjum z Gminy i Miasta Nisko" w roku szk. 2007/2008. Na uroczystym zakończeniu roku klas 3 gimnazjum otrzymał z rąk p. Burmistrz Teresy Sułkowskiej statuetkę i dyplom uznania. (więcej>>)
    Od 1 września 2008 roku funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 pełni mgr Danuta Gorczyca. Wicedyrektorami zostają: mgr Alicja Stelmach i mgr Aleksander Gajda. W szkole podstawowej uczy się obecnie 385 uczniów a w gimnazjum 254.
   Od 1 września 2009 roku wicedyrektorem w naszej szkole zostaje mgr Piotr Warchoł. W dalszym ciągu drugim wicedyrektorem jest mgr Alicja Stelmach. 
    W roku szkolnym 2010/2011 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko w uznaniu osiągnięć edukacyjnych nagrodził dwóch absolwentów gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Nisko, przyznając tytuł „Najlepszego Absolwenta Gimnazjum”. Tytuł ten otrzymała Katarzyna Drygaś absolwentka naszego Gimnazjum Nr 2. W dowód uznania otrzymała pamiątkową statuetkę „Absolwenta”, list gratulacyjny oraz nagrodę książkową.(więcej>>).
 Od września 2012 roku w naszej szkole dyrektorem naszej szkoły jest mgr Danuta Gorczyca zaś wicedyrektorem mgr Alicja Stelmach.
   W szkole działa wiele kół zainteresowań, świetlica środowiskowa, drużyna harcerska. Dzieci dowożone są na basen do Stalowej Woli. Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma sukcesami uczniów w konkursach przedmiotowych i międzyszkolnych. Laureaci konkursów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym PSP Nr 5w Nisku oraz Laureaci konkursów w Gimnazjum Nr 2.
   Chcemy by młodzież czuła się związana ze szkołą, rozwijała swoje zainteresowania i prezentowała swój dorobek.  

 

                                                                        Opracowanie: Beata Śnieżek

 

Zmieniony ( Piątek, 14 czerwca 2013 06:42 )
 

B.Śnieżek