Home „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 27 listopada 2011 13:34

   Od września 2011r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych”(w gminie Nisko).

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów naszej szkoły poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III poprzez:

•    zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowi.

•    zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania.

•    zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy logopedycznej udzielanej dzieciom.

 

W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klasy I-III:

•    zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

•    zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu trudności matematycznych.

•    zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

•    zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy .

•    zajęcia rozwijające zdolności dla dzieci szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć szkoła została  wyposażona  w nowoczesne pomoce naukowe. (więcej>>)

 

Zmieniony ( Piątek, 10 lutego 2012 22:47 )
 

B.Śnieżek