Home Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 21 listopada 2009 17:59

 

Od stycznia 2009r. realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
  Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:
1.językowej (język ojczysty i obcy),
2.matematyczno - przyrodniczej,
3.artystycznej i ruchowej,
4.komunikacyjno - informacyjnej,
5.społecznej (intra i interpersonalnej).
      Wprowadzenie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Twórczy nauczyciel, uczestnicząc w projekcie, ma szansę na realizację autorskiego pomysłu, nie ograniczonego sztywnymi ramami realizowanego programu nauczania.

Okres pierwszego etapu kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania.

Projekt realizowany jest w naszej szkole III etapach:

 I etap projektu realizuje p.Elżbieta Waniewska z klasą 2a,

II etap- p.Ewa Pasiak z klasą 1b (więcej>>)

III etap- p.Zofia Krygier z klasą 1a.

  Od 3 stycznia klasa I „a” (wych. Zofia Krygier) realizuje Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze trzech godzin tygodniowo.
   Głównym celem Projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno - przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej, i społecznej.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w trzech Ośrodkach Zainteresowań.

   W ramach Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” uczniowie klasy I „a” wykonali pracę plastyczną na konkurs „Jestem pierwszakiem – odkrywcą przyrody”. Jest to praca zbiorowa, wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów (nasion, kory drzew, patyczków, słomy, ścinków materiałów).

Fotki kl.!a (więcej>>)
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pierwszaki.eu.

Zmieniony ( Niedziela, 06 lutego 2011 20:07 )
 

B.Śnieżek